Hvem kan få hjælp?

Målgruppe

Vores ydelser er målrettet både unge og voksne borgere, der grundet betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige svære sociale problemer, har behov for socialpsykiatrisk støtte og omsorg samt vejledning. Det kan eksempelvis være borgere, der ikke kan indgå i et botilbud og derfor har brug for et alternativ, hvor der kan skabes de rigtige rammer ud fra den enkeltes forudsætninger og behov. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers særlige behov og forudsætninger. I nogle tilfælde er der fokus på at udvikle og vedligeholde personlige færdigheder, og i andre fokus på at hjælpe, så borgeren kan opnå og fastholde egen identitet, sociale netværk og struktur i hverdagen. Indsatsen tilrettelægges individuelt i forhold til den enkeltes behov, således at dagligdagens støtte og vejledning giver den enkelte borger optimale integrationsmuligheder.

 

Behandling, Beskæftigelse og Bolig

På Omsorgscentret arbejder vi helhedsorienteret. Det betyder, at vi både tilbyder behandling og beskæftigelse, og gennem samarbejde med Det Skæve Boligselskab også tilbyder bolig. Vi har en bred vifte af tilbud, der altid gør det muligt at skræddersy et tilbud, der er tilpasset den enkelte borgers behov.