Formål

DEN ENKELTE BORGERS BEHOV

Formålet med det socialpædagogiske arbejde på Omsorgscentret er at yde hjælp til selvhjælp. Det overordnede mål er at yde støtte, for derigennem at forbedre borgerens psykiske, fysiske eller sociale funktioner, så den enkelte derved nemmere kan leve et liv med mere ansvar og på egne betingelser.

 

Behandling og beskæftigelse går hånd i hånd

På Omsorgscentret er der fokus på at behandling og beskæftigelse går hånd i hånd. Beskæftigelsen er med til at give den enkelte nogle evner og muligheder, som behandlingen så kan bygge videre på. I samarbejde med borgeren arbejdes der på at forbedre deres sociale kompetencer, samt at give indblik i, hvad arbejdsmarkedet kræver og ikke mindst at få styrket selvtilliden og den personlige identitet. Her er oplevelsen af succes et vigtigt element, når der skal skabes motivation for den videre udvikling. Succes skal her forstås bredt og afhængigt af den enkeltes funktionsniveau. Det er derfor vigtigt, at de sociale eller arbejdsmæssige sammenhænge, borgeren bliver sat i, altid er tilpasset den enkeltes udviklingstrin.

Den systemiske og narrative behandlingsbetode

Mange borgere kommer med en problemfyldt fortid, hvor særligt den negative historie kan være styrende. På Omsorgscentret arbejder vi ud fra den systemiske og narrative metode. I behandlingen retter vi bl.a. fokus mod at frigøre borgeren fra den negative historie, som kan være styrende og fastlåse borgeren i sin nuværende rolle.

Vores medarbejderteam består bl.a. af:

•    Pædagogiske medarbejdere
•    Sygeplejersker
•    Sosu-assistenter
•    Terapeuter