Omsorgscentret

OMSORG OG BOSTØTTE TIL BORGERE UNDER SERVICELOVEN §85

Omsorgscentret tilbyder socialpsykiatrisk støtte og omsorg under servicelovens §§ 85 og 102. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers behov og forudsætninger.

Vores ydelser er målrettet både unge og voksne borgere, der grundet betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige svære sociale problematikker i eget hjem, har behov for socialpsykiatrisk støtte og omsorg samt vejledning. Det kan eksempelvis være borgere, der ikke kan indgå i et botilbud og derfor har brug for et alternativ, hvor der kan skabes de rigtige rammer ud fra den enkeltes forudsætninger og behov.